Project Description

SLIKARSTVO

Presenetljivo veliko domačinov se ukvarja s slikarstvom. Poslužujejo se najrazličnejših tehnik in motivov. Poleg tega imajo ponavadi še več drugih talentov, katere s pridom izkoriščajo. Vključeni so v več različnih sekcij in društev in s tem bogatijo življenje v domačih krajih.

galerija fotografij slikarstvo

Zadnje novice

Izdelki članov rokodelskega društva Driklc, Cerkno